Homepage

Udvikling af dit Personlige Lederskab til gavn for organisationen

Vil du blive en bedre leder?

Næste hold starter 13.11.2024

Personligt Lederskab

Hvad er Lederpuls?

LederPuls er et forløb der udvikler dit personlige lederskab og styrker dine menneskelige kompetencer.

LederPuls byder på fagligt indhold om projektioner, tankemønstre, mod, ressourcer, sårbarhed, vaner og handlekraft.

LederPuls bygger på en proces af gruppedynamik, terapeutiske samtaler, nærvær, natur, kropsbevidsthed og ro.

LederPuls består af moduler á 3 dage samt 8 individuelle supervisioner. Dette mix er unikt og giver stor effekt. Du mødes af samme person i undervisningen og i supervision.

Hvad siger deltagerne?

Hvorfor Lederpuls?

Dit udbytte

Efter forløbet vil du:

 • Blive mere tydelig og ægte i dine samarbejdsrelationer
 • Kunne udvikle og gennemføre en mere autentisk ledelse
 • Blive bedre til at håndtere vanskelige situationer og samtaler
 • Besidde højere selvværd som person og mere selvtillid som leder

Udbytte for organisationen

 • En leder fra LederPuls vil kommunikere tydeligere og med forhøjet selvtillid og forøget gennemslagskraft
 • Kollegerne vil i højere grad mærke, hvem lederen i virkeligheden er, og det styrker tillid og samarbejde
 • Organisationen får nye rollemodeller, når Lederne (deltagerne på LederPuls) agerer mere robuste og autentiske i hverdagen

Det du også får med

 • Konkrete metoder og principper til brug i din hverdag som leder
 • Træning, supervision og vejledning, der vil flytte dit personlige ståsted
 • Feedback og sparring i en fortrolig og åben gruppe
 • En specifik køreplan, der sikrer fremadrettet udvikling